Consiliere Vocationala

Ce este Consilierea Vocațională?

Dorești o programare?

Click aici
Cuvântul vocație provine din limba latină (vocation) semnificând chemare, convocare.

Această chemare sau vocație este ceea ce fiecare dintre noi suntem în prezent, însă nu se limitează doar la aceasta, fiind în aceeași măsură și ceea ce fiecare dintre noi putem deveni în viitor, dezvoltând ceea ce deținem în prezent.

În contextul consilierii vocaționale, vocația poate fi o chemare sau un intens sentiment de potrivire cu o ocupație, profesie care implică dedicare, angajament și care ne aduce o stare de sens, de împlinire.

Literatura de specialitate definește consilierea vocațională ca fiind un ”proces de abordare globală a individului, sub toate aspectele vieții sale personale, profesionale și sociale și are drept conținut acordarea de servicii de informare, consiliere și orientare în scopul sprijinirii individului – în orice etapă a vieții – pentru dezvoltarea carierei personale prin luarea unor decizii potrivite pentru sine în sfera educației, muncii și vieții comunitare” (A. Stochita, Curs ”Consilier vocațional” 2021).

Consiliere Vocationala

Când și unde a apărut consilierea vocațională?

”Părintele orientării profesionale„ este considerat Frank Parsons care, pentru a susține pătrunderea sistemului de orientare vocațională în toate școlile de stat, a înființat în Boston ”Biroul Vocațional”, cu scopul de a asista pe cei interesați în alegerea unei ocupații, pregătirea pentru aceasta și construirea unei cariere de succes.

În România, consilierea vocațională începe din 1922 când, la Cluj-Napoca, se înființează Institutul de Psihologie Experimentală, Comparată și Aplicată. Astfel, comparativ cu preocupările din domeniu, în România, orientarea școlară și profesională a elevilor începe relativ târziu, iar în 1978, dispare odată cu eclipsa psihologiei. După cca 20 de ani, în 1990, este reînființat Institutul de Științe ale Educației. Îi urmează în anii următori și alte structuri, asociații, proiecte etc. care au obiective în zona orientării profesionale.

Cui se adresează consilierea vocațională?

Consilierea vocațională se adresează deopotrivă:

 • persoanelor adulte,
 • tinerilor,
 • elevilor – în România vârsta recomandată este 14 ani, iar conform altor sisteme educaționale din Europa, vârsta este de 12 ani; abordările noi în educație susțin investiția în educația timpurie, cea care are loc încă din perioada grădiniței.

Cum te ajută Consilierea Vocațională?

Dorești o programare?

Click aici
Consilierea vocațională, în esență, te ajută:
 • să descoperi cine ești,
 • ce anume îți dorești,
 • care sunt abilitățile și talentele tale și ce poți face cu ele,
 • cum poți ajunge unde îți dorești, făcând ceea ce te pasionează.
Consiliere Vocationala

Care ar fi câteva dintre NEVOILE sau OBIECTIVELE pentru care o persoană ar putea solicita consiliere vocațională?

 • Identificarea intereselor, abilităților (inclusiv a celor transferabile), deprinderilor/reușitelor etc. pentru a lua o decizie de carieră;
 • Orientarea sau reorientarea în carieră, schimbări profesionale;
 • Consiliere pentru adoptarea unor strategii pentru căutarea unui loc de muncă;
 • Pregătirea unui portofoliu de angajare în acord cu scopul fiecărui document, cu respectarea unei structuri și cu cerințele angajatorului (CV, scrisoare de intenție, lista publicațiilor, referințe etc.);
 • Învățarea și exersarea unor tehnici de comunicare pentru interviul de angajare;
 • Înțelegerea schimbărilor emoționale ale șomajului etc.
Care ar fi câteva dintre posibilele REZULTATE ale procesului de consiliere vocațională?
 1. Autocunoașterea;
 2. Întărirea încrederii în sine;
 3. Informarea și orientarea spre o carieră în care să faci ceea ce te pasionează;
 4. Adaptarea la locul de muncă ocupat;
 5. Reducerea stresului profesional și ridicarea gradului de satisfacție profesională;
 6. Un mai bun echilibru între viața personală și cea profesională etc.

Cum se desfășoară consilierea vocațională?

Ai vreo întrebare?

Contactează-mă!
Consilierea vocațională se poate desfășura
 • în ședințe individuale 1-la-1, dar și în
 • în sesiuni de grup, urmând o serie de etape specifice.

Numărul de ședințe va fi adaptat în funcție de nevoia sau nevoile beneficiarului sau beneficiarilor, numărul minim fiind de 1-2 ședințe.

Sub aspectul mediului de desfășurare, se poate desfășura inclusiv în mediul virtual.

Consilierea vocațională se desfășoară în baza acordului semnat de părți (consilier și beneficiar/beneficiari). Consilierea vocațională este interpersonală și non-directivă; consilierul vocațional NU dă sfaturi.

Consilierea vocațională – ca orice alt proces –  utilizează o serie de metode de lucru.

Câteva dintre metodele utilizate sunt:

 • metode de explorare a realității, 
 • metode bazate pe acțiune (de ex. jocul de rol sau simularea), 
 • metode de cunoaștere și evaluare a personalității, a intereselor, a abilităților, 
 • metode de comunicare orală, de marketing personal (aici includem CV-ul și scrisoarea de intenție), 
 • metode de informare.

Unul dintre cele mai importante și concrete instrumente sau mijloace folosite în consilierea vocaționale este Planul de carieră, cu atât mai mult cu cât alegerea și dezvoltarea carierei este un proces complex, continuu de auto-evaluare și fixare de obiective (Hudson, 1999).

Acum că ai câteva informații cu privire la acest domeniu, dacă dorești să primești mai multe informații, contactează-mă.

Aștept cu mult drag să ne cunoaștem!Dorești să programezi o ședință?

Informații contact

coach@ancutacosma.ro

0728 144 607