Diabetul și Coachingul

Timp de citire:

Diabetul si coachingul

Anul trecut (greu an…) s-a ivit necesitatea să mă preocupe (încă o dată) subiectul bolilor cronice, mai precis cel privind diabetul, vrând nevrând cumva din dublă calitate: de aparținător și de coach.

Astfel, am decis să fac câteva ”săpături” prin studiile și sintezele teoretice scrise de specialiștii lumii noastre, cu privire la eficiența coachingului în contextul diabetului și a bolilor cronice. Și aceasta cu atât mai mult cu cât deși în proximitatea mea am putut constata eficiența acestuia, am întâmpinat și ceva reticență chiar din partea unor persoane diagnosticate cu diabet. 

Fiecare are alegerea de a face tot ce poate/se poate pentru sănătatea sa. Sau nu. Înainte de a ne forma o opinie și a îmbrățișa o parte sau alta a oricărei baricade (chiar și în sănătate), cred că este recomandat să ne informăm ca să știm ce susținem sau respingem.

Revenind, obiectivul ar fi ca în cele ce urmează să prezint celor interesați și care poate nu au auzit câte ceva despre beneficiile pe care le pot obține urmând acest tip de suport atunci când există un diagnostic de diabet, respectiv să încerc să stârnesc curiozitatea celor care au îndoieli sau sunt puțin mai reticenți 🤓.

Beneficiile sunt reale, adică chiar măsurate, după cum o să rezulte din cele de mai jos.

Buuuun.

Și pentru că dovezile de obicei ne ajută să discernem ce este adevărat, de ceea ce este fals, voi reda din concluziile la care au ajuns specialiștii în cadrul articolelor publicate în reviste de specialitate, articole pe care le-am găsit și le-am accesat pe web și pe care le găsiți indicate la finalul articolului, fiecare cu link-ul propriu.

Chiar dacă obiectivele (scopurile) studiilor sau sintezelor teoretice vizează chestiuni specifice, toate acestea apreciez că intră sub umbrela unui obiectiv (scop) mai mare: eficiența/beneficiile coachingului în situația persoanelor diagnosticate cu diabet sau alte boli cronice.

Și mai direct🤓: dacă este folositor, dacă se vede practic în gestionarea stresului asociat cu bolile cronice sau în controlul glicemic.

Iată ce spun câteva articole și studii efectuate de specialiști:

1. Și încep cu un articol care apare pe site-ul ResearchGate, ca fiind publicat în International Medical Journal, chiar în această lună (Februarie 2021), sub titlul: Clinical Utility of Cognitive-Behavioural Coaching for Adult Patients with Type 2 Diabetes” (într-o traducere – sper decentă – în limba română: Utilitatea clinică a coachingului cognitiv-comportamental pentru pacienții adulți cu diabet de tip 2”) 1.

Autorii articolului sunt Eseadi și colab. 2

Simt ca fiind necesar să încep în primul rând cu acest articol, întrucât formarea mea în coaching cognitiv-comportamental… mă ”apasă” 🤓  Glumesc, evident! Încep cu acesta pentru că m-am bucurat să găsesc un asemenea studiu care relevă … vedeți mai jos  ⤵️

Astfel, din informațiile disponibile pe internet cu privire la acest articol, rezultă că scopul sintezei teoretice a fost acela de a explora utilitatea clinică a coachingului cognitiv-comportamental pentru pacienții adulți cu diabet de tip 2, precizându-se faptul că coachingul cognitiv-comportamental ca tip de coaching psihologic a câștigat atenția în psihologia sănătății și în consilierea în domeniul sănătății mintale.

Rezultatul studiului relevă faptul că coachingul cognitiv-comportamental este un demers de coaching relevant clinic pentru abordarea distresului (stresului negativ) mental al pacienților adulți cu diabet zaharat de tip 2. Se arată că în studiile care au fost analizate au fost raportate îmbunătățiri semnificative ale scorurilor pentru depresie la pacienții adulți cu diabet de tip 2 care au participat la sesiuni de coaching cognitiv-comportamental.

Or, având în vedere că o parte esențială din tratamentul medical în situațiile de diabet zaharat o reprezintă gestionarea stresului… studiul relevă eficiența coachingului cognitiv-comportamental în acest sens.

2. Un alt articol a fost publicat în Februarie 2016 în Canadian Journal of Diabetes, sub titlul:Evaluating the Effect of a Diabetes Health Coach in Individuals with Type 2 Diabetes” (încercând o traducere în limba română a titlului: ”Evaluarea efectului pe care îl are coachul pentru sănătate (pentru nutriție și diabet) la indivizii cu diabet de tip 2”). 3

Cei care semnează studiul în calitate de autori sunt Sherifali și colab.4

Obiectivul vizat de autori a fost acela de a face ”o sinteză a dovezilor pe care coachingul pentru sănătate îl are pentru indivizii cu diabet pentru a determina efectele coachingului în controlul diabetului, în mod specific pentru nivelul hemoglobinei glicate.” 5

Concluzia acestui studiu a fost următoarea:

”Coachingul pentru sănătate (pentru nutriție și diabet) are un rol emergent în asistența medicală care facilitează îngrijirea personală (autoîngrijirea), oferind o urmărire frecventă și suport. Acest studiu constată că coachingul pentru sănătate pentru cei care au diabet este o intervenție efectivă pentru îmbunătățirea controlului glicemic, cei care au diabet putând avea beneficii și mai mari de pe urmă acestuia atunci când este oferit adițional unei existente îngrijiri a diabetului.”6

3. Un alt articol a fost publicat în Ianuarie 2017, în Journal of Diabetes, sub titlul: ”Diabetes coaching for individuals with type 2 diabetes: A state-of-the-science review and rationale for a coaching model” (încercând din nou o traducere în limba română a titlului: ”Coachingul pentru sănătate/pentru nutriție și diabet: O evaluare a situației științifice și o justificare a unui model de coaching”). 7

Autoarea sintezei teoretice și a meta-analizei este Diana Sherifali (Facultatea de Științe medicale, îngrijirea diabetului și cercetare – Universitatea McMaster, Hamilton, Canada).

Obiectivul acestei sinteze teoretice și meta-analize a fost acela ”de a sintetiza cele mai bune dovezi pentru a determina efectele coachingului pentru sănătate pentru adulții cu diabet de tip 2 în ceea ce privește rezultatele clinice și în mod particular a nivelului hemoglobinei glicate, comportamentelor de autoîngrijire și calitate a vieții.”8

Concluzia articolului este în sensul că coachingul pentru sănătate pentru pacienții cu diabet este o intervenție eficientă, care are ca rezultat scăderea nivelului hemoglobinei glicate cu −0.32% (95% CI, −0.50 la −0.15), cu un efect mai mare în situația coachingului pe termen lung (mai mult de 6 luni) reflectat în nivelul hemoglobinei glicate (−0.57%; 95% CI, −0.76 la −0.38).

De asemenea, se relevă că toate intervențiile de tip coaching includ elemente de stabilire a obiectivelor, dobândire de cunoștințe și educație privind diabetul, îngrijire individualizată și urmărire frecventă. 9

4. Un al patrulea articol este publicat de asemenea recent, respectiv în Decembrie 2020, în același Canadian Journal of Diabetes, sub titlul: ”The effect of diabetes health coaching on glycemic control and quality of life in adults living with type 2 diabetes: a community-based randomized controlled trial” (încercând din nou o traducere în limba română a titlului: ”Efectul coachingului pentru sănătate – boli de nutriție și diabet asupra controlului glicemiei și calității vieții pentru adulții cu diabet de tip 2: un studiu controlat randomizat”).10

 Autorii studiului sunt Sherifali și colab.11

 Scopul studiului a fost acela de a evalua efectul unei intervenției de coaching pentru sănătate – boli de nutriție și diabet, pe durata a 12 luni, prin telefon asupra controlului glicemic pentru persoane cu diabet de tip 2.”12

Interpretarea rezultatelor studiului a fost în sensul că furnizarea frecventă de suport de tip coaching pentru sănătate prin telefon și accesul la educație pentru boli de nutriție pe durată de 1 an, pentru adulții cu diabet de tip 2 susține, conduce la îmbunătățiri ale controlului glicemic și ale calității vieții.13

Sumarizând, concluziile sunt:

– Coachingul pentru sănătate este eficient, chiar și atunci când este furnizat prin telefon (!), având ca rezultat îmbunătățiri ale controlului glicemic și ale calității vieții;

– Iar coachingul cognitiv-comportamental apreciez că este și mai eficient 🤓 în condițiile în care prin intermediul acestuia poate fi abordat stresul (cu accent pe distresul mental al pacienților), care de altfel reprezintă și una dintre cauzele importante care stau la baza declanșării diabetului zaharat.

Quod erat demonstrandum.

Până data viitoare… Stay CuriouS and InspirationaL 🤓 … and HealthY.

P.s. Traducerile și eventualele greșeli aferente îmi aparțin și mi le asum. Acesta este motivul pentru care am indicat nu numai sursa de pe internet, dar și părțile în limba engleză pe care le-am avut în vedere și redat mai sus în traducere. 
__________________
1 Studiul este menționat pe site-ul ResearchGate, la următorul link: https://www.researchgate.net/publication/348630305_Clinical_Utility_of_Cognitive-Behavioural_Coaching_for_Adult_Patients_with_Type_2_Diabetes
2  Eseadi, C., Ugwu, U. C., Seer-Uke, E. N., Obi, I. R., Obande-Ogbuinya, N. E., & Anyaegbunam, E. N. (2021). Clinical Utility of Cognitive-Behavioural Coaching for Adult Patients with Type 2 Diabetes. International Medical Journal, 28(1).
3 Studiul poate fi acces integral, în limba engleză pe ResearchGate, la următorul link: https://www.researchgate.net/publication/292212527_Evaluating_the_Effect_of_a_Diabetes_Health_Coach_in_Individuals_with_Type_2_Diabetes
4 Sherifali, D., Viscardi, V., Bai, J. W., & Ali, R. M. U. (2016). Evaluating the effect of a diabetes health coach in individuals with type 2 diabetes. Canadian journal of diabetes, 40(1), 84-94.
 5 EN: ”Objectives: Diabetes health coaching has not been adequately assessed in individuals with type 2 diabetes. The objective of this review was to synthesize the evidence of health coaching for individuals with diabetes to determine the effects of coaching on diabetes control, specifically on glycated hemoglobin (A1C) levels.”
6 EN: ”Conclusions: Diabetes health coaching has an emerging role in healthcare that facilitates self-care, behaviour change and offers frequent follow up and support. This review finds that health coaching for those with diabetes is an effective intervention for improving glycemic control, which may be of greater benefit when offered in addition to existing diabetes care.
7 Studiul poate fi acces integral, în limba engleză pe ResearchGate, la următorul link: https://www.researchgate.net/publication/312319659_Diabetes_Coaching_for_Individuals_with_Type_2_Diabetes_A_state-of-the-science_review_and_rationale_for_a_coaching_model
8 EN: ”The goal of this systematic review and meta-analysis was to synthesize the best evidence so as to determine the effects of health coaching on adults with type 2 diabetes in terms of clinical outcomes, particularly glycated hemoglobin (A1C) levels, self-care behaviours and quality of life.”
9 EN: ”This review demonstrates that health coaching for patients with diabetes is an effective intervention, resulting in a pooled decrease in A1C levels of −0.32% (95% CI, −0.50 to −0.15), with the greatest effects seen in longterm coaching (>6 months) for A1C levels (−0.57%; 95% CI, −0.76 to −0.38). Recognizing that health coaching for those with diabetes comprises a variety of complex components and strategies, this review found that all coaching interventions included elements of goal setting, acquisition of knowledge about diabetes, individualized care and frequent follow up.”
10 Studiul poate fi accesat, într-o variantă prescurtată în limba engleză pe ResearchGate, la următorul link: https://www.researchgate.net/publication/347381727_The_effect_of_diabetes_health_coaching_on_glycemic_control_and_quality_of_life_in_adults_living_with_type_2_diabetes_a_community-based_randomized_controlled_trial
Accesarea studiului în integralitatea sa necesită obținerea acordului autorilor.
11 Sherifali, D., BPHE, A. B., Agema, P., Punthakee, Z., McInnes, N., O’Reilly, D., … & Gerstein, H. C. (2020). The effect of diabetes health coaching on glycemic control and quality of life in adults living with type 2 diabetes: a community-based randomized controlled trial. Canadian Journal of Diabetes.
12 EN: ”The purpose of this study was to evaluate the effect of a 12-month telephone diabetes health coaching (DHC) intervention on glycemic control in persons living with T2DM (type 2 diabetes)”
13 EN: ”Interpretation – Providing frequent telephone-based diabetes health coaching (DHC) and access to diabetes education (DE) to adults living with T2DM for one year supports improvements in glycemic control and quality of life.
Leave a Reply

Informații contact

coach@ancutacosma.ro

0728 144 607